hdr
line
 
img
 
 
 

Kancelaria świadczy usługi zarówno wobec klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Zajmujemy się udzielaniem kompleksowej pomocy prawnej w tym przede wszystkim obrony w sprawach karnych, karnych skarbowych, karnych wykonawczych, a także reprezentowaniem klientów przed sądami w sprawach rodzinnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i w szeroko rozumianych sprawach cywilnych.

W ramach usług jakie zapewnia Kancelaria wymienić należy udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentowanie klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Kancelaria funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Ponadto we wtorki oraz w czwartki w godzinach od 17.00 do 19.00 w Kancelarii pełnione są dyżury, podczas których również można uzyskać pomoc prawną.